måndag 7 december 2009

95E - Svaren på häftet

Eftersom jag vet att det finna några som inte antacknar fast de borde så är jag kanske världens snällaste som lägger ut svaren här - allt för att underlätta för provet.

Så, svaren på uppgift 1-7 (häftet) kommer här. Uppgift 2 - "Ett halvt ark papper", är en inlämningsuppgift så den får ni inte det minsta hjälp med :)

1. Exempel på hur samhällets förändringar avspeglades i litteraturen.

Det hände ganska mycket i slutet av 1800-talet som påverkade vad författarna skulle skriva om. Det var många som fick upp ögonen för de orättvisor som fanns i samhället. Ett exempel är verk om kvinnans frigörelse - kvinnor hade inte rösträtt och var omyndig. Hon ägdes av sin man och hennes främsta sysslor var att sköta make, hem och barn. Henrik Ibsen skrev 1879 ett drama med namnet "Et dukkehjem". Dramat blev ett av Ibsens mest kända och fick oerhört mycket uppmärksamhet genom att det just handlade om kvinnlig frigörelse. (En kvinna som lämnar sin man och sina barn).

2. Vad hette Strindbergs första roman och varför väckte den sådan uppmärksamhet?

Romanen hette "Röda rummet" och kom ut 1879. Romanen handlar om en man som möter "samvetslösa affärsmän, hycklande religösa ledare, fjompiga välgörenhetsdamer och smarta försäkringsbolag." ( Ess i svenska lärobok år 9 s. 48)

För det första har romanen fått sitt namn efter det rum som Strindberg och hans vänner brukade träffas. För det andra kunde ganska många känna igen sig i romanen och de flesta ovan nämnda kategorierna tyckte antagligen inte om att framsällas som de gjorde i hans roman. I romanen skildrar han bland annat livet i slumorådena kring Vita Bergen på Söder och allmänheten som läste boken tyckte att det var obehagligt att läsa något så utlämnande och detaljrikt (särskilt med tanke på att de mesta kunde relateras till Strindbergs egna umgängeskrets).

3. Vad var det i Strindbergs pjäs Mäster Olof som samtiden hade svårt att uppskatta?

I slutet av 1800-talet var samhället kanska styrt av idealism. Allt man ville göra var i grund och botten möjligt. (Man har en idé som man vill förvekliga och det fanns endast hinder om man själv skapade dem, typ). Mäster Olof gick emot allt detta. Pjäsen är, i motsats till idealistiska normer, uppbyggd på psykologisk realism. Realism har att göra med verklighet - Strindberg visade upp den verkliga sidan av samhället och många hade svårt att acceptera detta. De ville leva kvar i en illusion över att allt verkade vara möjligt. Kort och gott handlar pjäsen om protest mot det gamla och om revolution med nya ideér...

4, a) I vilka böcker och pjäser visade Strindberg vad han tyckte om kvinnan?

I novellsamlingen Giftas 1 behandlar Strindberg kvinnofrågan. Han skriver, ironiskt, om att den naturliga kärleken mellan man och kvinna förstörs av samhället. I I novellen "Ett dockhem" följer man Gurli och hur hon resonerar kring kvinnans rättigheter. Hennes man vinner tillbaka henne genom att spela på hennes svartsjuka. Dramat Fadren handlar om hur en kvinna driver sin man till vanvett genom att antyda att han inte är far till sin dotter. I dramat Fröken Julie är maktkampen mellan könen huvudhandlingen (den handlar även om klasskillnader).

b) Sammanfatta Strindbergs åsikter om kvinnan.

Han tyckte att kvinnans främsta roll var som maka och mor. Att hon skulle vara viktig ute i samhället ansåg han inte som relevant. Han ansåg att mannen var överlägsen som tänkare och samhällsvarelse och för Stringberg var kvinnan mer en motståndare än en jämlike i kampen om makt.

5. Ge exempel på naturalistiska dramer och förklara vad som menas med detta begrepp.

Pjäsen ska belysa ett konkret probelm och scenbilden ska helst vara densamma genom hela pjäsen. Pjäsen borde också utspelas under kort tid och innehålla få skådespelare. Pjäsen Fordringsägare som vi var och såg är ett exempel på ett naturalistiskt drama. Där var det tre skådespelare som befann sig i samma rum hela pjäsen. Problemet var att få den ena mannen att tro att hans hustru inte var den rätta för honom och genom detta kunde den andra mannen ta tillbaka henne som sin hustru (eftersom han var gift med henne innan). Andra dramer i denna stil är Fadren och Fröken Julie.

6. Vad berättar det avslutande diktcitatet om Stringberg som författare?

Det betyder att Strindberg lämnade ut sig helt och hållet i sina verk. Han skrev om sina egna erfarenheter och om personer i hans närhet. Hela hans liv finns att följa i hans verk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar