onsdag 3 februari 2010

Genre 95E

Eftersom jag inte kan låta bli att hjälpa er så lägger jag upp den korta genrebeskrivningen.

Genre

En krönika är en tidningstext där skribenten personligt skriver om ett aktuellt ämne som stark berör personen i fråga. Det kan vara ett ämne som gör skribenten upprörd, irriterad, lycklig eller ledsen och besviken. Ofta är texten aningen överdriver och humoristiskt men ändå med en satirisk och knivskarp underton. Inslag av talspråk, slangord och svordomar kan absolut få finnas med i en krönika och skribenter ska vara subjektiv dvs. den ska spegla skribenten (den skriver i jag-form). (citerat från Magsinet, Teman och genrer)

Nyhetsartikel är längre än en notis. Den består av tre delar: rubrik, ingress (den fetmarkerade texten under rubriken) och brödtext. Artikel berättar om en händelse eller person och är objektiv, dvs. så berättar en journalist om någon/något. Debattartikel har samma upplägg som en nyhetsartikel men i en debattartikel för någon en diskussion om ett ämne där båda sidor vinklas.

Insändare är en text skriven av en privatperson eller en företrädare för någon organisation. Personen uttrycker sina åsikter i en fråga och argumenterar för sin sak. En insändare kan vem som helst skriva.

Novell är en kortare berättelse. Ofta sker handlingen parallellt, dvs. så skrivs berättelsen från olika synvinklar. Man följer flera personer samtidigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar