fredag 28 augusti 2009

Engelska 95E + 95F

Vecka 35

Börjat med boken "Back on track".

Arbetat och diskuterat Do/Does.

Vecka 36

Onsdag - Läxförhör ur "Back on track" - glosor sid. 16. Texten "Waiting in vain?". Kunna reglerna för Do/Does. Kunna sätta in rätt ord i frågor, svar och meningar.

Torsdag - Börja med textarbete.

Fredag - Textarbete.

Mål att sträva mot:
– utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,
– utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter,
– utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
– utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet,

Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av skolår nio:
– kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något,
– kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden,

Vad bedömer jag:
* Hur väl eleven gör sig förstådd i skriven text.
* Hur väl eleven förstår talad och skriven text.
* Hur väl eleven kan använda sig av skrivregler för att kunna variera sitt språk, i både tal och skrift.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar