fredag 28 augusti 2009

Svenska 95E V. 35 - 37.

Arbetsområde ordklasser v. 35-37

Vecka 35:

Måndag24/8
40 min

Börja med substantiv. Delas in i numerus, genus, kasus och form. Gå igenom detta noga! Läsa och arbeta i häftet.

Tisdag 25/8
40 min

Fortsätta med substantiv.

Onsdag 26/8
40 min
Adjektiv/Adverb. Läsa och arbeta i häftet.

Torsdag 27/8
30 min
Börja med "Kort kjol".

Halvklass
Mån/Tors

Verb - Temaformer och tempus. Genomgång. Arbeta i häftet.

Vecka 36:

Måndag 31/8
40 min

Gå igenom allt från förra veckan.Några frågetecken? Börja med Pronomen. Vi går igenom. Arbeta i häftet.

Tisdag 1/9
40 min

PronomenLäs och arbeta i häftet. Studera formerna NOGA! DE/DEM - bland annat.

Onsdag 2/9
40 min

Prepositioner, konjunktioner, räkneord, interjektioner. Läs och arbeta i häftet.

Torsdag 3/9
30 min

Läxförhör 1 ”Kort kjol”. Sid. 5-52.
Gör klart allt som du inte är klar med. Rätta allt ni hittills har gjort.

Halvklass
Mån/Tors

Gör klart allt som du inte är klar med. Rätta allt ni hittills har gjort.

Vecka 37:

Måndag 7/9
40 min

ÖVA till provet. Gå igenom det som är oklart. Datorer bokade om ni vill träna på dem.

Tisdag 8/9
40 min

Öva till provet – jag tar foto med 65C. Annette är med.

Onsdag 9/9
40 min

Prov ordklasser

Torsdag 10/9
30 min

Läsa Kort kjol eller jag läser ”En sång för en fjäril”

Halvklass
Mån/Tors

Texter.

Målen med arbetet:

Mål att sträva mot:
– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra,
– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan,
– genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang,

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall
- kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator,
– ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk.

Vad jag bedömer:
· Hur väl du har tillägnat dig reglerna som gäller för ordklasserna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar