onsdag 14 oktober 2009

Viktigt svenska 95E

Hej!

Nu är det så här:

Imorgon torsdag försvinner tiden för svenska, praobekräftelse ska lämnas ut.

På måndag är det superviktigt att ni har med alla era papper om texterna för då kommer ni börja skriva analysen om alla texterna.

På tisdag har vi orientering, vilket betyder att svenskan faller bort.

På onsdag skriver ni texterna igen, och kan utnyttja läxläsningstiden om ni vill.

På torsdag är det temadag "Göra klart", klockan 10.00 - 12.00 har jag bokat nomaderna - vilket betyder att de som vill kan renskriva sina texter.

Lämnas inte texterna in under torsdagen nästa vecka kan de inte vara med i omdömet och för några av er är det den här texten som ligger till grund för att ni kan hålla er förra nivå.

Till textanalysen

Uppgift

Du ska läsa tre olika texter, skrivna av tre olika författare, som speglar tre olika århundraden. Koncentrationen i uppgiften ligger på att se likheter och skillnader i texterna och hur det uttrycks genom språket och skildringen av tiden då berättelsen utspelar sig. Du ska också visa att du fått insikt i hur ungdomars liv och villkor har sett olika ut i olika tider. Du ska visa vad du har lärt dig genom att skriva en text. I texten ska du beskriva de olika texterna utifrån hur språket förändrats, hur man kan se vilken tid texten speglar och hur ungdomskultur skildras. Du ska sedan skriva ett avslutande avsnitt där du jämför de olika texterna med varandra, drar en slutsats av det du läst och lärt dig och argumenterar för dina åsikter.

Bedömning

Följande kommer att bedömas:
elevens förmåga att…
… läsa och ta till sig innehållet i text.
… kunna se och beskriva hur språket skiljer sig mellan texterna.
… hur väl eleven kan göra jämförelser och finna kopplingar mellan texterna.
… göra jämförelser och koppla det till egna tankar och erfarenheter på ett personligt sätt.

Lite tips till analysen!

Titta på dina anteckningar. Hur vill du spalta upp texten och vilka rubriker vill du använda? Du bestämmer helt din egen textdisposition. Vill du skriva den efter texterna eller efter rubrikerna? Efter skillnader och likheter? Som sagt, bestäm vad som passar dig.
Tänk på att följa upp dina resonemang. Lämna inget ofullständigt!
Tänk på att reflektera över vad du skriver. Vad kan det här betyda/ha betytt? Nu / då? Väv in det på ett sätt som passar dig. Men håll dig till ämnet.
Tänk på att skriva texten för en mottagare. Kan den läsa vad du skriver? Går det att följa din text?
Lycka till med analysen!


Anne på Grönkulla

Språket
Konstiga ordval – ty, ting, fysionomi, modfälld osv. (Se ordförklaringar för fler ord).
Meningar och ordföljden – djupa beskrivningar. ”Hon kom makligt spatserande i sin egen behagliga takt genom det saftiga gräset, vars blomvippor vajade i den röda aftonsolen.”
De talar artigt med varandra – använder fröken, herr och fru.
De ni-ar varandra.

Hur vet du när texten är skriven? Tidsmarkör.
Runt tio barn.
Aga är tillåtet (de får slå barn).
Barnen är i underläge – väldigt begränsade.
Mjölkar och stickar.

Ungdomskultur
Barnen är begränsade, inte mycket frihet.
Barn/Ungdomar måste vara trevliga och respektera äldre.
Barn/Ungdomar fick stryk vid regelbrott.
Hjälpte till väldigt mycket hemma.
Skolan? En sexårig skolplikt fastställdes 1882.
Skillnad rika/fattiga.

Tillträde till festen

Språket
- istället för ,
Lustiga beskrivningar, beskriver med jämförelser, t.ex. stenmörkt.
Ordföljden
Mor, far, fröken , herr
Tidstypiska ord – pampuscher, nylonnattlinne.

Hur vet du när texten är skriven? Tidsmarkör
Skrivmaskin
Poliser med pälsmössa
Nixon – president i USA (?)
Leukemi – botades det förr i samma utsträckning som nu?
Vietnamkriget – när var det?
Maos lilla röda – vad är detta? Vad har det för betydelse?
Nylonnattlinne, stretch… Verkar vara nytt, stämmer det?

Ungdomskultur
Lumpen – obligatorisk. (Hitta fakta som styrker detta påstående).
Sjuårig skolplikt (hur vet du det?)
Semester
Sommarstuga
Plugga i USA
Barnaga tillåtet? (Hitta fakta om detta så du vet när det förbjöds).

Det fattas en tärning

Språket
Ungdomsaktigt – modernare.
Svordomar, engelska ord, sjuukt – långa ord.
Inte så långa beskrivningar utan mer rakt på sak.
Typ
Tidsmarkör
Bög – sexuell läggning.
Plattång
Tjej/Killkompis
Smeknamn
Namnen ändras
Bio
Fester
Gymnasium
DVD
Chips med dip

Ungdomskultur
Utseendefixering
Går på fest
Inga föräldrar – så lite kontakt som möjligt
Mer alkohol
Cigaretter
Behöver ej arbeta
Konserter
Lever friare

Så, det var det! Ha en trevlig studiedag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar