onsdag 6 januari 2010

Arbetsområde puberteten 95E V. 2 - 4.

Arbetsområde Puberteten

Gör kuben – skriv om sex punkter i Aktiviteter 1. S. 68. Fem minuter på varje punkt.

Jag visar med ett exempel på hur ni kan göra nedanstående – valet är ditt...

Skriv en dagbok/blogg. Tankar och funderingar kring det du har skrivit i dina sex punkter. Får gärna vara dataskrivet.

När du är klar med dagboken/bloggen ska du välja ett utdrag som du ska skriva en novell om.

Läs novellen ”Maskrosen” (den får du av mig) samt novellen ”Utflykten” S. 50-55 i Texter 1. Detta för att få koll på vad en novell är inför din nästa skrivuppgift.

Novellrecept:
Texten är kort.
Den är koncentrerad till en händelse – ofta med tillbakablickar för att ge ett perspektiv.
Antalet personer är litet.
Miljön beskrivs kortfattat.
Den utspelar sig under kort tid.
Det förekommer ofta parallellhandlingar.
Det är vanligt med så kallad inre monolog, det vill säga läsaren får följa en persons tankar.
Handlingen börjar direkt utan någon lång inledning.
Slutet innehåller ofta en poäng, men det förekommer också så kallade slut där läsaren själv får räkna ut hur det går.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar