måndag 11 januari 2010

B-språk Sv/Eng uppgift.

År 9

Målet i år 9 är att klara av nedanstående resa:

Du planerar att göra en resa genom England, Irland, USA och Indien. England vet du
ganska mycket om och du räknar med att kunna nästan lika mycket om minst tre av de andra länderna vid resans slut. Du har då samlat ihop material som du kan använda till en bok om några engelsktalande länder.

Innan du reser iväg skriver du en resplan och en budget. I resplanen berättar du om vilka länder och sevärdheter du tänker besöka. När du skrivit klart resplanen läser du igenom den och ser att du skrivit rätt futurumform. Det klarar du om du får koncentrera dig på en sak i sänder.

Du bokar de olika biljetter som behövs under din resa. Alla kostnader skriver du upp i din budget. Eftersom du reser ensam, måste du på egen hand boka husrum och lista ut hur allt fungerar. Du väljer själv hur du vill bo. Ibland blir det hotell, ibland vandrarhem. Det händer också att du bor hemma hos någon engelsktalande kamrat.

Du och dina engelsktalande vänner lagar gärna mat tillsammans. Ni turas om att göra
matinköpen. Du lär dig att hitta vad du behöver i matvaruaffären och på marknaden. På så vis utökar du ditt ordförråd. Du blir så bra på att läsa engelska recept att du kan bjuda din familj och dina vänner på engelsk mat när du kommer tillbaka till Sverige.

Under din resa åker du tåg och träffar andra resenärer, som du bekantar dig med. Ni
pratar bland annat om familj, skola, fritidsintressen, musik, film, tv, semester, sommar, resan, vädret, mat och dryck. Då och då pratar ni om aktuella händelser som ni har sett på tv eller läst om. Många är nyfikna på Sverige och du berättar gärna om vårt land och våra traditioner. Du skriver ner mycket av det ni pratar om. Detta gör du eftersom du i framtiden kommer att brevväxla med engelsktalande vänner.

När du kommer hem igen från din resa skriver du till de vänner du träffat. Du berättar om vad du har sett och gjort. Du beskriver också hur det såg ut på de olika platserna.

Under din resa har du samlat på dig en hel del material om de länder du har besökt. Du har lärt dig mycket, speciellt vad det gäller seder och bruk. Nu sammanställer du allt ditt material till en fin resebok. I boken sätter du bland annat in resplanen, budgeten, fakta om länderna och breven till dina vänner. Givetvis läser du igenom och renskriver dina texter innan du för in dem i reseboken.

Ansvar och insikt under resan:

􀀹 Du använder dig aktivt av ordboken och olika läroböckers grammatikor.
􀀹 Du tar egna initiativ i ditt kunskapssökande, till exempel genom att söka information i
böcker och på nätet.
􀀹 Du tar ansvar för din inlärning. Du har en större förmåga att se, välja och reflektera
över de strategier som främjar din språkinlärning.

Betygskriterier i engelska år 9

Godkänd
􀀹 Eleven förstår det mest väsentliga i tydligt tal som rör för eleven välbekanta områden.
􀀹 Eleven deltar i enkla samtal om vardagliga ämnen.
􀀹 Eleven läser enkla texter och förstår huvudinnehållet.
􀀹 Eleven skriver begripligt i enkel form.
􀀹 Eleven berättar något om sig själv och andra.
􀀹 Eleven känner till något om vardagsliv och traditioner i något land där språket används.
􀀹 Eleven reflekterar över sin inlärning vad beträffar tal och läsning.
􀀹 Eleven genomför korta muntliga och skriftliga uppgifter i grupp eller individuellt.
􀀹 Eleven tar ansvar för sin egen språkinlärning och arbetssituation genom att komma i tid,
vara väl förberedd samt aktivt delta under lektioner.

Väl Godkänd
􀀹 som ovan och dessutom
􀀹 Eleven uppfattar huvuddragen av innehållet när språket talas tydligt.
􀀹 Eleven använder några strategier för att kommunikationen i vardagliga samtal ska
fungera.
􀀹 Eleven talar med sammanhang och ett tydligt och klart uttal.
􀀹 Eleven tillgodogör sig enkla texter och visar på olika sätt förståelse av innehållet.
􀀹 Eleven kommunicerar skriftligt på ett begripligt och tydligt sätt.

Mycket Väl Godkänd
􀀹 som ovan och dessutom
􀀹 Eleven tillgodogör sig innehållet i tydligt talat språk och gör enkla sammanfattningar av
helheten.
􀀹 Eleven medverkar och bidrar aktivt i vardagliga samtal.
􀀹 Eleven talar med sammanhang och med ett gott uttal samt använder olika strategier för
att lösa språkliga problem.
􀀹 Eleven tillgodogör sig innehållet i enkla texter, såväl helhet som detaljer.
􀀹 Eleven kommunicerar skriftligt, t ex vid informationsutbyte och personliga kontakter och
uttrycker sig därvid klart och tydligt

Materialet är hämtat från lektion.se och ursprungligen gjort av Charlotte Marie 2006.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar