tisdag 1 september 2009

95E - facit till verb

Temaformer

Infinitiv (att framför), Imperfekt (igår framför), Supinum (har/hade framför)

Gå, gick, gått
Drömma, drömde, drömt
Hoppa. hoppade, hoppat
Sjunga, sjöng, sjungit
Springa, sprang, sprungit

Tempus

Presen (nutid), imperfekt (dåtid/igår), perfekt (har), pluskvamperfekt (hade), futurum (ska)

Går, gick, har gått, hade gått, kommer att gå
Drömmer, drömde, har drömt, hade drömt, kommer att drömma
Hoppar, hoppade, har hoppat, hade hoppat, kommer att hoppa
Sjunger, sjöng, har sjungit, hade sjungit, kommer att sjunga
Springer, sprang, har sprungit, hade sprungit, kommer att springa

KOM! - Imperativ. Uppmaning, Tre ex, Skynda! Spring! Lek!

Starkt eller svagt verb

Gå - Starkt. Gå - gick - gått. Vokalen ändras i imperfekt.

Hoppa - Svagt. Hoppa - hoppade - hoppat. Ändras med ändelser.

Aktiv eller passiv form?

Bilen köptes av mormor - Ingen gör något aktivt i meningen - det är en passiv mening. (Kan lättast märkas på -s i slutet av verbet)

Mormor köpte bilen - Här gör någon något - det är en aktiv mening.

Sju verb - Ta tema, bestäm tempus, samt om verbet är starkt eller svagt.

Sprang - igår sprang jag. Alltså, tema; imperfekt, tempus; imperfekt. Springa - sprang - vokalen ändras = Starkt verb!

Hittade - igår hittade jag nycklarna. Tema: imperfekt, tempus; imperfekt. Hitta - hittade - ändelser = Svagt verb!

Hinner - Nu hinner... Tema: Infinitiv, tempus: presens (är det presens är det alltid tema infinitiv). Hinna - hann - vokaländring = Starkt verb!

Har sagt - Tema; Supinum, tempus; perfekt. Säga - sade - vokalväxling = Starkt verb!

Kommer att bli... Tema; Infinitiv, tempus; futurum (är det futurum är det alltid tema infinitiv). Bli - blev = Starkt verb!

Skiter, säger - Tema; Infinitiv, tempus; presens. Skita - sket = Starkt verb! Säga - sade = Starkt!

Vet - Tema; infinitiv, tempus; presens. Veta - visste = Starkt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar