tisdag 1 september 2009

Svenska 95E - Facit med ordning adjektiv, adverb, prepositioner, konjunktioner, pronomen.

Adjektiv - beskriver substantiv, det vill säga saker.

Snygg, snyggare, snyggast
Konstig, konstigare, konstigast
Söt, sötare, sötast
Stor, större, störst
Ung, yngre, yngst
Prydlig, prydligare, prydligast
Energisk, mer energisk, mest energisk
Förtjusande, mer förtjusande, mest förtjusande
Otrolig, otroligare, otroligast
Tjock, tjockare, tjockast
Intressant, mer intressant, mest intressant
Vanlig, vanligare, vanligast
Bra, bättre, bäst
Hög, högre, högst
Trång, trängre, trängst

Adverb (mina exempel) beskriver ett verb, det vill säga hur någon gör något.
Svarar på frågorna hur, var och när!

Jag sjunger dåligt
Jag studsade lyckligt
De springer snabbt
Snickaren byggde nytt
Vi spelade vackert
Jag går långsamt
Jag skrattade spänt
Jag log glatt
Godiset smakade gott
Bollen flög säkert in i mål
Jag smög tyst förbi köket
Jag går upp tidigt
Jag log stort
Jag skakade varmt hans hand
Jag kom sent.

Prepositioner - lägesord.


Hoppas
Lita
Nyfiken
Svartsjuk
Trött

I
Förälskad
Galen
Kär
Strunta
Tokig

För
Berätta
Känd
Nervös
Rädd
Straffa

Över
Förvånad
Generad
Stolt
Undra
Upprörd

Konjunktioner - småord som binder ihop satser.

1. Och
2. Samt
3. Och, om
4. För att
5. Men
6. Trots att
7. Ifall
8. Förrän
9. Eftersom
10. Att
11. Därför att
12. När
13. Medan
14. Sedan
15. Innan
16. Därför att
17. Om
18. Trots att, att
19. Eftersom

Korsord med pronomen (de ord som du kan byta ut personer och saker till - Marina=Jag, Hunden=Den, Föräldrarna=De)

Lodrätt:
1. De
2. Hennes
3. Hans
4. Din
5. Vårt
6. De
11. Henne
14. Henne
16. Er
18. Deras
20. Honom
21. Dem
22 Mina
26. Vi

Vågrätt
1. Du
2. Hans
3. Hon
4. De
7. Din
8. Vår
9. Ni
10. Oss
12. Ert
13. Dig
15. Dess
17. Vår
18. Den
19. Ni
20. Han
21. Dem
23. Våra
24. Ni
25. Dess
27. Jag
28. Dem

Relativa pronomen

Pronomen - ringa in. Korrelatet (det som pronomet syftar på) - stryk under. Det kan vara flera ord än ett - ett tips - läs i häftet om detta innan ni gör det ;)

1. Som - Cykel
2. Vars - Ana-Maria
3. Viken - Böckerna
4. Som - Det gamla huset
5. Vilket - Vi trodde att hunden sov
6. Vad - Morgan fann
7. Vilket - Kom för sent
8. Som - Martina
9. Vars - Jon
10. Som - Filmen
11. Vad - Spelarna hade ingen aning om
12. Vars - Flickan
13. Som - Pojken
14. Vilket - De diskuterade
15. Som - Bullarna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar