tisdag 22 september 2009

Insändare 95E

Hej!

Vad ska du göra?

Jo.

1. Skriv en insändare.
2. Läs en kamrats insändare.
3. Ge respons på kamratens text. Skriv ner efter rutan i häftet.
4. Diskutera responsen med din kamrat.
5. Skriv om din text. Använd det du önskar från kamratens respons.
6. Lämna in kladden, den nya versionen samt ditt responspapper (skriv vem du har gett respons på).

Varför gör vi det här?

Jo.

Här kommer de strävnadsmål som ligger till grund för uppgiften insändare:

Eleven
– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i sammanhanget samt genom skrivandet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan,
– utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd,
– utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera.

Mål och syfte för eleven;
– kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator,
– ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk.

Vad bedömer jag?
-Bedömningen gäller din förmåga att nyanserat och preciserat uttrycka dina åsikter, känslor, kunskaper och idéer. (Du ska skriva en argumenterande text så budskapet framgår och att dina argument följs).
-Bedömningen gäller din skicklighet i att hantera språket och själv uttrycka dig, och i att förhålla dig till vad andra uttryckt i skrift. (Hur väl du skriver i genren samt hur du ger/tar emot samt värderar respons).

När det gäller bedömning för VG gäller:
-Eleven arbetar medvetet med sitt språk för att göra det mer uttrycksfullt, korrekt och tydligt i skrift.
- Eleven anpassar sin text till mottagare och syfte.
- Eleven gör enkla analyser av innehåll och form hos olika slags texter och använder och behärskar bland annat ord för olika genrer och berättartekniker samt vanliga grammatiska termer.
- Eleven använder skrivandet för att ge uttryck för tankar, åsikter och känslor och som ett redskap för kommunikation.

När det gäller bedömning för MVG gäller:
- Eleven uttrycker sig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang i tal och skrift.
- Eleven har bredd i sin läsning, gör jämförelser och relaterar det lästa till egna tankar och erfarenheter av olika slag samt visar ett personligt förhållningssätt till texterna.
- Eleven tolkar och värderar med originalitet och precision texter av olika slag.
- Eleven är lyhörd för och reflekterar över stilistiska variationer och olika sätt att uttrycka sig i tal och skrift.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar